Учредители на Българо-Южноафриканска търговска камара

  • Орлин Валентинов Атанасов, управител на „ЕКСТРУД” ООД, рег.по ф.д. №595/2006г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Изгрев, ул.”Елемаг” 17, бл. 308, ап. 44
  • Пламен Георгиев Стилиянов, управител на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 813103524, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович” 31
  • Румен Кирилов Янков, представител на „ТРАНССТРОЙ-ВАРНА” АД, ЕИК 103044422, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Хан Омуртаг” 2
  • Франц Йозеф Гренцебах, гражданин на Германия, управител на „БЪЛГАРО-ЮЖНОАФРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА” ЕООД, ЕИК 200073897, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кавала” 14, ап. 10

Реклама

Акцент

Летен празник на Южна Африка 2010

30.06.2010 По повод финалите на Световното първенство по футбол ЮАР 2010 Българо-Южноафриканска търговска камара съвместно с Посолство на Южна Африка в България организира Летен Празник на Южна Африка - Прочети ...

Вход

 

Членове

Инжстройинженеринг ЕООД
Строителство
www.ingstroyvarna.com
Трансстрой ЕООД
Строителство
www.transstroy-varna.bg
Екструд ООД
Проектиране, 3D визуализации
www.extrude.biz