Южна Африка е страна със средни доходи, развиващи се пазари и богатство от природни ресурси, добре развити финансов, правен, комуникационен, енергиен и транспортен сектори, фондов пазар сред 10-те най-развити в света и модерна инфраструктура за ефективна дистрибуция на стоки от градските центрове до по-далечните дестинации.

За съжаление икономическия растеж все още се задържа от високите нива на безработица, остатъчни проблеми от апартейда като липсата на икономическа мотивация сред бедното население. Икономическата политика на Южна Африка е финансово консервативна, но прагматична, съсредоточена върху контрол на инфлацията и либерализиране на търговията с цел увеличаване на работните места и дохода на домакинствата.

Индустрии: минно дело (най-голям производител на платина, злато, хром), автомобилна промишленост, металургия, машиностроене, текстил, желязо и стомана, химикали, изкуствени торове, хранително-вкусова промишленост, поправка на търговски кораби

Земеделска продукция: царевица, пшеница, захарна тръстика, плодове, зеленчуци, телешко, пилешко, агнешко, вълна, млечни продукти.

Ключови факти

Брутен вътрешен продукт на глава от населението - $13,300 (2006)
Инфлация - 5% (2006)
Индекс на риска - A3
Удобна за бизнес - 35/178
Глобална конкурентност - 48/137 (2008)

Ръст на брутния вътрешен продукт на Южна Африка по години:

1999 – 2.4%
2000 – 4.2%
2001 – 2.7%
2002 – 3.7%
2003 – 3.1%
2004 – 4.9%
2005 – 5%
2006 – 5.4%
2007 – 5.1%

Брутен вътрешен продукт на Южна Африка по сектори: (2004)

земеделие: 3.6%
промишленост: 31.2%
услуги: 65.2%

Инфлация на Южна Африка по години:

1993 – 11.7%
1995 – 8%
1997 – 8.7%
1999 – 6.9%
2001 – 6.6%
2003 – 6.8%
2005 – 3.9%
2007 – 6.5%

Бюджетен излишък – 2006/2007 - 0.3%

Финансова година – 1 Април до 31 Март

Външен дълг: $25.9 млрд. (2004)

Индустриален годишен растеж: 5.5% (2004)

Население – 47.4 млн. 79.5% чернокожи, 8.9% цветнокожи, 9.2% бели, 2.5% азиатци

В класацията на най-развитите страни – номер 25

Население под линията на бедността – 50% (2000 год)

Безработица – 26.2% (2004 год)

Работна сила според сектора: земеделие – 30%, промишленост – 25%, услуги – 45%

Работна сила – 16.63 млн. икономически активни

Производство на електроенергия - 202.6 млрд. kWh (2002)

Консумация на електроенергия: 189.4 млрд. kWh (2002)

Износ на електроенергия: 6.95 млрд. kWh (2002)

Внос на електроенергия: 7.873 млрд. kWh (2002)

Покупателна сила на глава от населението: $11.100 (2004)

Нефт - продукция: 196,200 барела/ден (2001)

Нефт - консумация: 460,000 барела/ден (2001)

Нефт – доказани резерви: 7.84 млн. барела (2002)

Природен газ - продукция: 1.8 млрд. м3 (2001)

Природен газ - консумация: 1.8 млрд. м3 (2001)

Природен газ – доказани резерви: 14.16 млрд. м3 (2002)

Износ: $41.97 млрд. (2004)

Стоки за износ: злато, диаманти, платина, други материали и минерали, машини и оборудване (1998)

Партньори за износ:

САЩ 10.2%
Великобритания 9.2%
Япония 9%
Германия 7.1%
Холандия 4% (2004)

Внос: $39.42 млрд. (2004)

Внос: машини и оборудване, химикали, петролни продукти, научен инструментариум, храни (2000)

Партньори за внос:
Германия 14.2%
САЩ 8.5%
Китай 7.5%
Япония 6.9%
Великобритания 6.9%
Франция 6%
ОАЕ 5.6%
Иран 5% (2004)

Реклама

Акцент

Летен празник на Южна Африка 2010

30.06.2010 По повод финалите на Световното първенство по футбол ЮАР 2010 Българо-Южноафриканска търговска камара съвместно с Посолство на Южна Африка в България организира Летен Празник на Южна Африка - Прочети ...

Вход

 

Членове

Инжстройинженеринг ЕООД
Строителство
www.ingstroyvarna.com
Трансстрой ЕООД
Строителство
www.transstroy-varna.bg
Екструд ООД
Проектиране, 3D визуализации
www.extrude.biz