България е член на ЕС от 2007 година. Класифицира се като страна с доходи над средните от Световната банка. Българската икономика има свободен пазар и може да се класифицира като развита индустриална държава, привлекателно място за туризъм и спорт заради богатите природни ресурси.

Икономиката на България драматично запада през 90-те години заради загубата на руските пазари, с които е тясно свързана. Стандартът на живот пада с около 40% и чак през Юни 2004 се възстановява до нивата си отпреди 1989 година. Отделно от това, санкциите на ООН срещу Сърбия през 1992-95 година нанасят тежък удар върху Българската икономика.

От 2007 година страната се развива стабилно с около 6% на година, с голям бюджетен излишък и колеблива инфлация. Бъдещите перспективи са тясно свързани с интеграцията на България с другите членове на ЕС. Очаква се България да приеме еврото като основна валута между 2010 – 2012 година.

Промишленост: енергетика, храни, напитки, тютюн, машини и оборудване, метали, химични продукти, въглища, ядрено гориво

Земеделска продукция: зеленчуци, плодове, тютюн, вино, пшеница, ечемик, слънчоглед, захарно цвекло


Ключови факти

Брутен вътрешен продукт на глава от населението - $12,372 (2008)
Инфлация – 12.5% (2007)
Индекс на риска – A4 (2007)
Удобна за бизнес - 46/178
Глобална конкурентност – 79/137

Ръст на брутния вътрешен продукт по години:

1999 – 2.3%
2000 – 5.4%
2001 – 4.1%
2002 – 4.9%
2003 – 5%
2004 – 6.6%
2005 – 6.2%
2006 – 6.3%
2007 – 6.2%

Брутен вътрешен продукт по сектори: (2004)

Земеделие: 11.4%
Промишленост: 30%
Услуги: 58.6%

Инфлация по години:

1993 – 72.8%
1995 – 62.1    %
1997 – 1061.2%
1999 – 2.6%
2001 – 7.4%
2003 – 5.6%
2005 – 5%
2007 – 12.5%

Бюджетен излишък – 6% (2007)

Финансова година – 1 Януари до 31 Декември

Външен дълг: $12.05 млрд. (2004)

Индустриален годишен растеж: 6.3% (2004)

Население – 7,640,238

В класацията на развитите страни – 70

Население под линията на бедността – 13% (2007)

Безработица – 6.51% (2008)

Работна сила според сектора: земеделие – 7%, промишленост – 36.3%, услуги – 56.6% (2008)

Работна сила – 3.465 милиона икономически активни (2008)

Производство на електроенергия – 41.38 млрд. kWh (2001)

Консумация на електроенергия: 32.52 млрд. kWh (2002)

Износ на електроенергия: 6.79 млрд. kWh (2001)

Внос на електроенергия: 830 млн. kWh (2001)

Покупателна сила на глава от населението: 11,302 (2007)

Нефт - продукция: 603 bbl/day (2001)

Нефт - консумация: 94000 bbl/day (2001)

Нефт – доказани резерви: 8.1 млн. bbl (2001)

Природен газ - продукция: 4 млн. m3 (2002)

Природен газ - консумация: 5.804 млрд. m3 (2002)

Природен газ – доказани резерви: 3.724 млрд. м3 (2002)

Износ: $18.0 млрд. (2007)

Стоки за износ: дрехи, обувки, желязо и стомана, машини и оборудване, горива

Партньори за износ:

Италия - 13%
Германия - 11%
Турция - 10.1%
Гърция - 6.1%
Белгия - 5.6%
Франция - 4.2%
САЩ - 4.1% (2005)

Внос: $29.1 млрд. (2007)

Стоки за внос: горива, минерали и сурови материали, машини и оборудване, метали и руди, химикали и пластмаси, храна, текстил

Партньори за внос:

Германия - 14.7%
Русия - 9.9%
Италия - 9.9%
Турция - 6.8%
Гърция - 6.4%
Румъния - 4.2% (2005)

Реклама

Акцент

Летен празник на Южна Африка 2010

30.06.2010 По повод финалите на Световното първенство по футбол ЮАР 2010 Българо-Южноафриканска търговска камара съвместно с Посолство на Южна Африка в България организира Летен Празник на Южна Африка - Прочети ...

Вход

 

Членове

Инжстройинженеринг ЕООД
Строителство
www.ingstroyvarna.com
Трансстрой ЕООД
Строителство
www.transstroy-varna.bg
Екструд ООД
Проектиране, 3D визуализации
www.extrude.biz