Южна Африка
България
БВП на глава от населението
$13,300 (2006) $12,372 (2008)
Инфлация 5% (2006) 12.5% (2007)
Индекс на риска
A3 A4
Удобна за бизнес
35/178 46/178
Глобална конкурентност
44/131 79/137
Бюджетен излишък
0.3% 6%
Финансова година
1 Април до 31Март

1 Януари до 31 Декември

Външен дълг
$25.9 млрд. $12.05 млрд.
Индустриален годишен растеж
5.5% (2004) 6.3% (2004)
Население 47.4 млн. 7.64 млн.
В класацията по БВП
25-та 70-та
Население под линията на бедността
50% (2000)

13% (2007)

Безработица 26.2% (2004) 6.51% (2008)
Работна сила според сектора

земеделие – 30%, промишленост – 25%, услуги – 45%

земеделие – 7%, промишленост – 36.3%, услуги – 56.6% (2008)
Работна сила
16.63 млн. 3.465 млн.
Производство на електроенергия 202.6 млрд. kWh (2002)

41.38 млрд. kWh (2001)

Консумация на електроенергия
189.4 млрд. kWh (2002)

32.52 млрд. kWh (2002)

Износ на електроенергия
189.4 млрд. kWh (2002) 6.79 млрд. kWh (2001)
Внос на електроенергия 189.4 млрд. kWh (2002) 830 млн. kWh (2001)
БВП на глава от населението, покупателна способност
$11.100 (2004)

$11,302 (2007)

Нефт - продукция
196 200 барела/ден (2001) 603 барела/ден (2001)
Нефт - консумация
460 000 барела/ден (2001)

94 000 барела/ден (2001)

Нефт - резерви

7.84 млн. барела (2002)

8.1 млн. барела (2001)
Природен газ - продукция
1.8 млрд. m3 (2001)

4 млн. m3 (2002)

Природен газ - консумация
1.8 млрд. m3 (2001) 5.804 млрд. m3 (2002)
Природен газ - резерви
14.16 млрд. м3 (2002) 3.724 млрд. м3 (2002)
Износ $41.97 млрд. (2004)

$18.0 млрд. (2007)

Внос $39.42 млрд. (2004)

Import: $29.1 млрд. (2007)

Реклама

Акцент

Летен празник на Южна Африка 2010

30.06.2010 По повод финалите на Световното първенство по футбол ЮАР 2010 Българо-Южноафриканска търговска камара съвместно с Посолство на Южна Африка в България организира Летен Празник на Южна Африка - Прочети ...

Вход

 

Членове

Инжстройинженеринг ЕООД
Строителство
www.ingstroyvarna.com
Трансстрой ЕООД
Строителство
www.transstroy-varna.bg
Екструд ООД
Проектиране, 3D визуализации
www.extrude.biz